Adwokat

Adwokat Joanna Klukowska, jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas odbywania aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Szczecinie składając w 2010 r., egzamin sędziowski. Pracowała również w Wydziale Penitencjarnym i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych w Sądzie Okręgowym w Szczecinie. W roku 2011 została wpisana na listę adwokatów Szczecińskiej Izby Adwokackiej.

W najściślejszym kręgu jej zainteresowań zawodowych znajdują się sprawy z zakresu praw karnego i cywilnego, a w szczególności związane z podziałem majątku wspólnego i postępowaniem spadkowym.