E-PORADY

Kancelaria Stargard

Jednym z głównych powodów, dla których powstała strona kancelarii w Stargardzie była myśl o tych osobach, które chciałyby uzyskać poradę prawną w sprawach, które są dla nich w danym momencie ważne, bez konieczności wizyty w bezpośrednio w samej Kancelarii i dojeżdżania do Stargardu. Za pośrednictwem poczty elektronicznej mogą Państwo uzyskać nie tylko poradę prawną, ale także projekt opinii lub informacji prawnej, czy też projekt umowy. Uzyskanie pomocy prawnej w ten sposób jest proste i szybkie.

Wychodzimy naprzeciw wszelkim okolicznościom, aby nasi klienci mogli czuć się bezpiecznie i wiedzieli, że świadczymy jedynie profesjonalne usługi najwyższej jakości. Zachęcamy do zapoznania się z możliwościami e-usług, jak i osobistego odwiedzenia kancelarii w Stargardzie.

Zapewniamy odpowiednie zabezpieczenia, służące zachowaniu poufności przekazywanych informacji. Przekazane do nas informacje objęte są tajemnicą adwokacką i nie mogą zostać ujawnione.

W celu uzyskania pomocy prawnej on-line należy:

Serwis e-porady ma prawo do odmowy pomocy prawnej w drodze usługi e-porady, o czym niezwłocznie poinformuje Klienta.

E-porada wykonywana jest na podstawie przedstawionych przez Klienta informacji i danych, dlatego też kancelaria adwokacka nie ponosi odpowiedzialności za niedokładne lub niezgodne ze stanem rzeczy przedstawienie przez Klienta stanu faktycznego sprawy.

Jeśli Państwo opiszecie stan faktyczny, okoliczności nurtującego Was problemu, a zapytacie o poradę zbyt ogólnie, nie należy się niepokoić, adwokat w odpowiedzi poprosi o doprecyzowanie problemu.

W sytuacji, gdy zlecenie okaże się być skomplikowane pod względem faktycznym lub prawnym, bądź będzie wymagało dostarczenia dokumentów lub udzielenia wyjaśnień, zastrzegamy sobie możliwość zaproponowania Naszemu Klientowi udzielenia pomocy prawnej w trybie bezpośrednim lub drogą korespondencyjną.