Zakres usług

Kancelaria adwokacka obsługuje zarówno klientów indywidualnych (osoby fizyczne), jak i podmioty gospodarcze(przedsiębiorców).

W ramach świadczonej pomocy prawnej Kancelaria zapewnia zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także organami administracji publicznej i samorządowej.
Kancelaria wybiera rozwiązania najkorzystniejsze finansowo dla Klientów. Doradza, kiedy kierować sprawę na drogę postępowania sądowego, a kiedy wybrać inne dostępne rozwiązanie.

Dla klientów indywidualnych Kancelaria świadczy usługi prawne w szczególności w zakresie:

Przedsiębiorcom oferujemy zarówno stałą obsługę prawną, jak i usługi doraźne.

Kancelaria specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, zapewniając wysoki stopień poufności i zaangażowania. Stała obsługa prawna może dotyczyć całego przedsiębiorstwa, jak również poszczególnych aspektów jego działalności. Proponujemy środki prawne, których celem jest minimalizacja ryzyka i zabezpieczenie sytuacji prawnej klienta w zakresie bieżących oraz długofalowych działań.

Kancelaria zapewnia również świadczenie pomocy prawnej w siedzibie Klienta.

Dla Klientów biznesowych świadczymy usługi prawne w szczególności z zakresu: